x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA3 Kandidaatintutkielma 10 op

Osaamistavoitteet

Antaa valmiuksia matematiikan kirjalliseen esittämiseen.

Sisältö

Jokin täsmällisesti rajattu matemaattinen aihe.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kandidaattiseminaari, kandidatintutkielma, kypsyysnäyte.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi, suuri osa aineopinnoista suoritettu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö