x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA12 Kandidaattiseminaari

Osaamistavoitteet

Antaa perusvalmiuksia matematiikan kirjalliseen esittämiseen.

Sisältö

LaTeX-kurssi, matemaattinen kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Pienryhmäopetus 6 t 0 t
Yksilöopetus 6 t 0 t

Harjoituksia ja kandidaatintutkielman ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) LaTeX-työ, 2) harjoitustyö, 3) aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi, suuri osa aineopinnoista suoritettu.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö