x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan 5–8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Logiikka 1A, Diskreetti matematiikka, Logiikka 1B.

Osaamistavoitteet

Perehtyä sisältökuvauksessa mainittuihin asioihin.

Sisältö

Lyhyt lauselogiikan kertaus, relaatioista, induktio kaavan pituuden suhteen, todistusteoriaa, modaalista lauselogiikkaa, Kripke-semantiikkaa, täydellisyystuloksia.

Toteutustavat

Opintojakso koostuu luennoista ja viikkoharjoituksista. Opetuksen määrä riippuu kurssin laajuudesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rantala, V., Virtanen, A., Johdatus modaalilogiikkaan. Gaudeamus 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö