x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA43 Harjoittelu 2–8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan professori.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Harjoittelun tulee kehittää opiskelijan valmiuksia soveltaa matemaattisia tietoja ja taitoja todellisessa työympäristössä. Harjoitteluaikana opiskelija saa riittävän laajan käsityksen alan työtehtävistä ja/tai tutustuu johonkin matematiikan osa-alueeseen.

Sisältö

Matematiikan professori hyväksyy harjoittelupaikan ja harjoittelun etukäteen laaditun suunnitelman pohjalta. Opintopistemäärä määräytyy harjoittelun keston ja luonteen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija laatii harjoittelusta raportin, joka toimitetaan työtodistuksen kera harjoittelun päätyttyä matematiikan professorille ja harjoittelun vastuuhenkilölle harjoittelupaikassa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö