x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA6 Differentiaali- ja differenssiyhtälöt 4–8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Analyysi 1, Analyysi 2, Lineaarialgebra 1A, Lineaarialgebra 1B.

Osaamistavoitteet

Johdattaa opiskelijat differentiaali- ja differenssiyhtälöiden yleisiin ominaisuuksiin ja ratkaisutekniikoihin, erityisesti lineaaristen yhtälöiden.

Sisältö

Differentiaaliyhtälön käsite ja perusominaisuuksia, eräiden 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, lineaariset differentiaaliyhtälöt, 1. kertaluvun differentiaaliyhtälöiden yleistä teoriaa, differenssilaskentaa, lineaariset differenssiyhtälöt.

Toteutustavat

Opintojakso koostuu luennoista ja viikkoharjoituksista. Opetuksen määrä riippuu kurssin laajuudesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Andrews, L. C., Ordinary differential equations, with applications.
  2. Spiegel, M. R., Finite differences and difference equations.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö