x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA28 Topologia 4–8 op

Osaamistavoitteet

Kurssin keskeisimpänä tavoitteena on selvittää, mitä funktioiden jatkuvuus viime kädessä tarkoittaa.

Sisältö

Avoin joukko, tason euklidinen topologia, topologinen avaruus, metriikka, metrinen avaruus, jatkuva kuvaus ja homeomorfismi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi suoritetaan harjoitustehtävien ja lopputentin avulla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö