x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot 1–4 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Analyysin ja lineaarialgebran perusteiden tuntemus, tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Osaamistavoitteet

Tutustuttaa erilaisten valmisohjelmistojen käyttöön ja kehittää valmiuksia ratkaista matematiikan eri alueisiin liittyviä tehtäviä tietokonetta ja ohjelmistoja käyttäen.

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen ohjattuun opetukseen ja harjoitustyöt.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Marcus, M., Matrices and Matlab.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö