x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA16 Logiikka 2 4–8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Logiikka 1A, Diskreetti matematiikka, Logiikka 1B.

Osaamistavoitteet

Perehtyä sisältökuvauksessa mainittuihin asioihin.

Sisältö

Totuusfunktiot, mallit ja Tarskin totuusmääritelmä, semanttiset puut, luonnollinen päättely, predikaattilogiikan täydellisyyslause.

Toteutustavat

Opintojakso koostuu luennoista ja viikkoharjoituksista. Opetuksen määrä riippuu kurssin laajuudesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ebbinghaus, H.-D., Flum, J., , Thomas, W., Mathematical logic.
  2. Salminen, H., Väänänen, J., Johdatus logiikkaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
MATEA16 Logiikka 2
Informaatiotieteiden yksikkö