x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA15B Logiikka 1B 3 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Opintojaksojen Logiikka 1A ja Diskreetti matematiikka samanaikainen seuraaminen.

Osaamistavoitteet

Antaa yhdessä opintojaksojen Logiikka 1A ja P0 Diskreetti matematiikka (vastaavat yhdessä vanhojen vaatimusten opintojaksoa P1 Diskreetti matematiikka 1) kanssa tarvittavat valmiudet matematiikan aineopintojen logiikan opintojaksoille.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikkaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalliset harjoitukset sekä loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004. Soveltuvin osin.
  2. Rantala, V., Virtanen, A., Logiikan peruskurssi. http://mtl.uta.fi/modaalilogiikka/logpk2003.pdf.
  3. Suppes, P., Introduction to logic.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Matematiikan perusopinnot (Matematiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
MATEA15B Logiikka 1B
Informaatiotieteiden yksikkö