x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SISYY002 Tiedonhankinnan perusteet / informaatiotieteet 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/SIS
Vastuuhenkilö
Informaatiotieteiden yksikkö; Käytännön toteutus: pääkirjasto
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää Tampereen yliopiston kirjaston tietoaineistoja ja palveluita opiskelunsa tukena.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Sisältö

Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun jäsentämisestä ja oman oppiaineen tiedonlähteistä; hakutavat: perusteet; opiskelussa tarvittavien kirjaston tarjoamien palveluiden ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja aineistojen käytön tieteellisen käytön perusteet.

Toteutustavat

Luento, pienryhmäopetus harjoitusryhmissä harjoitustehtävineen, verkko-opiskelua

Vaadittavat opintosuoritukset

a) luento, pienryhmäopetus harjoitusryhmissä harjoitustehtävineen, verkko-opiskelua tai
b) (jo ennestään hyvät tiedonhankintataidot omaavilla tai vastaavan kurssin muualla suorittaneet) hyväksytysti suoritettu tiedonhankintataitojen osaamistesti, yliopiston sähköisenä tenttinä Pääkirjaston ilmoittamina aikoina. Osaamistestiin on varattava kone etukäteen. Ainoastaan kaksi yritysmahdollisuutta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö