x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEUY2 Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
HOPS-vastuuopettajat
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoiden pakollinen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkintoon kuuluvassa opintojen ohjatussa suunnittelussa opiskelija laatii opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota hän pyrkii noudattamaan. Opettaja ohjaa opintojen suunnittelua ja hyväksyy suunnitelman, jota tarkistetaan opintojen edetessä.

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1.-3. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö