x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS24 Arkielämän tietokäytännöt 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedonhankinta ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti vertailla eri jäsennystapoja, esimerkiksi malleja joilla kuvataan tiedonhankinnan, tiedonkäytön, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytäntöjä arkielämän ei-ammatillisissa konteksteissa. Niistä tärkeimpiä ovat arkielämän projektit tai ongelmatilanteet, jotka liittyvät esimerkiksi terveydenhoitoon ja työpaikan etsintään. Myös vapaa-ajan harrastukset ovat relevantteja arkielämän tietokäytäntöjen konteksteja. Opiskelija osaa käyttää käsitteellisiä ja menetelmällisiä jäsennyksiä tutkimustyössä, esimerkiksi laatiessaan pro gradu –tutkielmaa.

Sisältö

Arkielämän ei-ammatillisen tiedon tarpeet. Arkielämän eri konteksteissa tapahtuva tiedonhankinta, tiedonkäyttö, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Niemelä, Ikääntyneiden informaatiokäyttäytyminen. Oulun yliopisto 2006;
  2. Savolainen, Everyday information practices. Scarecrow Press 2008. Lisäksi artikkeleita lukulistalta.

Lisätietoja

Lukulista on saatavissa osoitteesta http://www.uta.fi/laitokset/infim/informaatiotutkimus/kurssisivut/s24.html
Ohjeet esseen laatimiseksi saa tentaattorilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tietokäytäntöjen tutkimus (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö