x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS23 Tietokäytännöt ammatillisissa konteksteissa 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedonhankinta ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti vertailla eri jäsennystapoja, esimerkiksi malleja joilla kuvataan tiedonhankinnan, tiedonkäytön, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan käytäntöjä ammatillisissa konteksteissa. Niistä tärkeimpiä ovat työtehtävien suorittaminen ja päätoiminen opiskelu. Opiskelija osaa käyttää näitä jäsennyksiä tutkimustyössä, esimerkiksi laatiessaan pro gradu –tutkielmaa.

Sisältö

Tiedontarpeet, tiedonhankinta, tiedonkäyttö, tiedon jakaminen ja henkilökohtainen tiedonhallinta eri ammatillisissa kontekteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Essee tai kirjatentti seuraavista teoksista.

  1. Case, Looking for information. A survey of research on information needs, seeking and behavior. 2nd ed. Academic Press 2007;
  2. Kuhlthau, Seeking meaning. 2nd ed. Libraries Unlimited 2004;
  3. Artikkeleita lukulistalta

Lisätietoja

Esseevaihtoehdossa voi korvata yhden tenttikirjoista artikkeleilla lukulistalta http://www.uta.fi/laitokset/infim/informaatiotutkimus/kurssisivut/s23.html
Ohjeet esseen laatimiseksi saa tentaattorilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tietokäytäntöjen tutkimus (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö