x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA71 Tutkimusmenetelmät 2 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tutkimusaineiston ja -metodin merkityksen osana tutkimustiedon muodostamista. Samalla opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin pääpiirteet ja kykenee erottelemaan tieteenalan keskeiset lähestymistavat erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Sisältö

Koeasetelma, survey, diskurssianalyysi, grounded theory, tutkimusprosessin kulku ja kysymyksenasettelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakso voidaan suorittaa myös osana maisteriopintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Menetelmä- ja tutkielmaopinnot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö