x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA55 Kirjasto- ja informaatioalan asiantuntijuus ja johtaminen 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tutustuaan erilaisten informaatioalan organisaatioiden (kirjastot, arkistot, tietohallintoyksiköt, informaatioteknologian yritykset) toimintaan johtamisen ja asiantuntijuuden näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa käsityksen asiantuntijuudesta ja asiantuntijaksi kehittymisestä sekä ja johtamisen käytännöistä informaatioalalla.

Sisältö

Informaatioalan asiantuntijuus. Organisaation ja ihmisten johtaminen eri kokoisissa ja -tyyppisissä organisaatioissa. Organisaatioissa tapahtuvat muutokset asiantuntijuuden ja johtajuuden haasteena. Informaatioalan ammattikenttään tutustuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luennoitsijat ovat informaatioalan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivia henkilöitä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Kirjastojen toiminta ja palvelut (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö