x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA53 Palvelujen ja kokoelmien kehittäminen, arviointi ja markkinointi 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot)

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan kirjasto- ja informaatioalan palvelujen ja kokoelmien vaikuttavuuden arvioinnin periaatteista ja menetelmistä sekä perustiedot palvelujen kehittämisestä ja markkinoinnista.

Sisältö

Kirjasto- ja informaatioalan palvelujen arviointi, käyttö- ja käyttäjätutkimukset, organisaatioiden toiminnan ja palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät, kokoelmien evaluointi, palveluiden kehittäminen, palvelujen markkinointi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Covey: Usage and usability assessment: library practices and concerns. Digital Library Federation 2002. (Verkkojulkaisu).
2. Grönroos: Palveluiden johtaminen ja markkinointi, WSOY 2001; TAI: Service management and marketing : a customer relationship management approach. 3rd ed. TAI 2nd ed. Wiley 2007 TAI 2000.
3. Markless & Streatfield: Evaluating the impact of your library. Facet 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Kirjastojen toiminta ja palvelut (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Informaatiotieteiden yksikkö