x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN62 Englannin kielen kirjallinen taito bioteknologeille 2 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaavat taidot (taitotaso B1 - B2). Lähtötason saavuttamiseksi opiskelija voi esim. osallistua englannin kielen valmennuskurssille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yleisluonteista asia- ja tieteellistä tekstiä
- ymmärtää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa jossain määrin tuottaa asiatyylin tekstiä
Nämä taidot auttavat opiskelussa sekä myöhemmin oman alan seuraamisessa ja ammatillisessa kehityksessä myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Sisältö

Kurssilla
- luetaan ja analysoidaan eri alojen tekstejä, perehdytään teksteissä esiintyvään yleistieteelliseen ja kyseisten oppiaineiden keskeiseen sanastoon sekä etu- ja jälkiliitteiden sanoille antamiin merkityksiin
- käsitellään tieteellisen tekstin rakennetta ja sen osien tehtäviä, tekstin merkityssuhteita ilmaisevia vihjesanoja sekä tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kielen rakenteita
- käytetään teksteissä ja sanastoissa esiintyviä sanoja aktiivisessa kirjoittamisessa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Bioteknologian opiskelijoille

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 6 t 20 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojakson arvosanan perusteina ovat kirjallinen loppukoe sekä säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Suositellut suoritusajankohdat

2. opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yhteiset opinnot (Biokemia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus