x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA31 Informaatio- ja medialukutaito 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedonhaku), yliassistentti (interaktiivinen media)
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Informaatio- ja medialukutaidon luentokurssi. Aiheena ovat taidot ja käytännöt, joita tarvitaan informaation ja median ymmärtämisessä, arvioimisessa ja tuottamisessa, sekä näitä taitoja koskeva tutkimus ja teoriat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä käsitteellisiä erotteluja erilaisten informaatio- ja medialukutaidon ilmiöiden ja teoreettisten viitekehysten välillä. Tavoitteena on tuntea eri teoriaperinteitä, lukutaidon käsitteitä, uusien mediamuotojen asettamia lukutaitovaatimuksia ja tunnistaa ja arvioida uusien lukutaitojen ilmiöitä.

Sisältö

Informaatiolukutaitoliike ja käsitteen historiallinen tausta, ammatilliset ja tutkimukselliset jäsennykset ja lähestysmistavat, informaatiolukutaito ja oppiminen. Informaatiolukutaidon tutkimus. Medialukutaito ja niin kutsutut uudet lukutaidot, erilaiset lukutaitoteoriat ja -käsitykset. Informaatio- ja medialukutaidon käsitteiden ja teorioiden erilaisuudet ja yhtäläisyydet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Hyväksytysti laadittu luentopäiväkirja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Uudet lukutaidot ja pedagogiikka (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos