x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPOLS1A Sosiaalipolitiikan teoria 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietojaan sosiaalipolitiikan teorioiden ja sosiaalipoliittisten kysymysten tuntemuksessa.

Sisältö

Kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kohta suoritetaan kirjatenttinä tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai esseenä tai kohdassa ilmoitetun korvaavan opetuksen avulla. Esseen tulee käsitellä sosiaalipolitiikan teorian ja/tai nykykeskustelun kysymyksiä. Se kirjoitetaan kohdassa mainittujen tai erikseen sovittavien kirjojen pohjalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Gough: Global Capital, Human Needs and Social Policies. Palgrave 2000.
  2. O’Brien & Penna: Theorising Welfare. Sage 1998.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Sosiaalitutkimuksen laitos
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Sosiaalitutkimuksen laitos