x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOP51 Tiedon organisoinnin ja kuvailumenetelmien perusteet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
professori (tiedonhaku)

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään erityyppisten dokumenttiaineistojen organisoinnin ja kuvailun teoreettisiin lähtökohtiin, menetelmiin ja välineisiin. Kurssin suorittaneilla on alustava näkemys eri ympäristöissä hyödynnettävistä kuvailumenetelmistä, -välineistä ja -käytännöistä.

Sisältö

Tiedon organisoinnin historialliset, toiminnalliset ja teoreettiset lähtökohdat erilaisissa muistiorganisaatioissa. Dokumenttien ja niiden kuvailun peruskäsitteet. Luettelointisäännöt. Dokumentaatiokielet, luokitukset ja tesaurukset. Kuvailuprosessit ja -käytännöt. Asiakirjojen kuvailu. Musiikki-, kuva- ja videoaineistojen sekä kaunokirjallisuuden kuvailu. Verkkoaineistojen ja digitaalisten kirjastojen kuvailukysymyksiä. Tesaurusten rakenteen ja sisällön suunnittelu. Tiedon organisoinnin ja dokumenttien kuvailun tutkimus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 0 t 12 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kertauskuulustelu/oppimispäiväkirja ja harjoitusaktiivisuus

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Perusopinnot (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos