x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA12 Tiedonhaun koulutus- ja ohjausprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
lehtori (tiedon tallennus ja haku)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Kehittää opiskelijan ammatillista asiantuntemusta tiedonhaun opetus- ja ohjaustehtävissä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tiedonhaun ohjaus- ja opetustilaisuuksia erilaisille kohderyhmille. Hänellä on näyttöön perustuva käsitys tiedonhaun ja oppimisen suhteista sekä yhteistyöstä oppilaitosten ja kirjastojen välillä. Hän ymmärtää tiedonhaun ohjaamisen erityispiirteet. Opiskelija oppii reflektoimaan omaa ja kanssaoppijoiden työskentelyä tiedonhaun ohjaustehtävissä.

Sisältö

Tiedonhankinta ja -haku osana oppimista ja opiskelua. Tiedonhaun ohjaamisen erityispiirteet. Koulujen ja kirjastojen yhteistyö. Informaatiolukutaito. Opetuksen suunnittelu, toteuttaminen ja arvionti. Opetusmuodot, havainnollistaminen ja oppimisen arviointi.

Toteutustavat

Ohjattua projektityöskentelyä 40 h sekä itsenäistä työskentelyä 95 h.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tiedonhaun koulutustilaisuudet toteutetaan aitojen asiakkaiden kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos