x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HYPEA3 Hypermedian analyysi ja lukutaito 4–12 op
Vastuutaho
Hypermedia
Vastuuhenkilö
Hypermedian yliassistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan perusopintojen suorittamista ennen aineopintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä hypermedian mediaelementtien ymmärtämiseen, hypermedian lukutaidon vaatimuksiin, sekä hypermedian analysointiin ja kritiikkiin. Lisäksi muodostaa käsitteellisiä valmiuksia hypermedian suunnitteluun.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat vuorovaikutteisen median analysointi, arviointi ja suunnittelu, sekä tähän soveltuvat näkökulmat ja käsitteet. Jaksolla perehdytään mm. hypermedian mediaelementtien, rakenteiden ja vaikutustapojen analyysiin. Opintojakson sisältönä on tarkemmin valittu näkökulma kolmesta vaihtoehdosta: a) uuden median lukutaito, b) pelit ja vuorovaikutussuunnittelu ja c) multimediailmaisun elementit ja käsitteet. Vaihtoehdossa a) perehdytään lukutaitokäsitteesen ja teorioihin uuden median kontekstissa. Vaihtoehdossa b) perehdytään pelisuunnittelun teorioihin ja välineisiin. Vaihtoehdossa c) multimedian mediaelementtien suunnittelun, analysoinnin ja arvioinnin teorioihin ja välineisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luennot ja/tai kirjallisuus. Toteutustapa tarkennetaan opetusohjelmassa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento-opetuksena järjestetty opintojakso suoritetaan luentopäiväkirjalla tai luentotentillä ja esseellä ennaltamääritellyistä aiheista.

Opintojakso voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös tenttimällä jaksolle osoitettu kirjallisuus.
Suoritustapa tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa yhdestä kolmeen tenttikokonaisuutta:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikokonaisuudet:

A3a Uuden median lukutaito, 4 op Yhteensä kaksi teosta:
1. Bolter & Grusin: Remediation: Understanding New Media. MIT Press 2000.
2. Knobel & Lankshear: A New Literacies Sampler. Peter Lang, 2007. (http://www.soe.jcu.edu.au/sampler/)
3. Harris & Taylor: Digital Matters. Routledge 2005.

A3b Pelit ja vuorovaikutussuunnittelu, 4 op Yhteensä kaksi teosta:
1. Fullerton, Swain & Hoffman: Game Design Workshop: Designing, Prototyping and Playtesting Games. CMP Books 2004.
2. Salen & Zimmerman: Rules of Play. MIT Press 2004.
3. Shedroff: Experience Design 1. New Riders 2001.

A3c Multimediailmaisun elementit ja käsitteet, 4 op Yhteensä kaksi teosta:
1. Chion: Audio-Vision: Sound on Screen. Columbia University Press 1994.
2. Sonnenschein: Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese Productions 2001.
3. Kress & Leeuwen: Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge 1995.
4. Greene: Internet Art. Thames & Hudson 2004.
5. Tufte: Envisioning Information. Graphics Press 1990.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Aineopinnot (Hypermedia)
2008–2009
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos