x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA37 Kokeellinen tiedonhaun tutkimus 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
professori (tiedon tallennus ja haku)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2008–2009 X X
2009–2010 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssi perehdyttää tiedonhaun tutkimuksen keskeisiin menetelmiin, kuten evaluointimenetelmiin, sekä tutkimusasetelmiin ja aineistoihin. Kurssin tarkoitus on antaa valmiudet tehdä opinnäytetyö tiedonhausta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tutustumaan tiedonhaun tutkimukseen ja arvioimaan käytettyjä menetelmiä. Lisäksi hän tuntee tavallisimmat evaluointimenetelmät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa evaluointiprojektin.

Sisältö

Järjestelmä- ja käyttäjäsuuntautunut evaluointi. Evaluoinnin tavoitteet, menetelmät ja kohteet. Testikokoelmat ja kenttäaineistot. Tutkimusongelmien asettaminen, koeasetelman suunnittelu, aineistojen keruu. Tulosten analyysi ja esittäminen. Tiedonhaun evaluointiin sopivat tilastolliset testit. Harjoituksissa tutustutaan tiedonhaun tutkimuslaboratorion testikokoelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

Yksin tai ryhmänä tehtävässä harjoitustyössä perehdytään rajattuun evaluointitehtävään, jonka tulokset käsitellään seminaarissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 4 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Osallistujamäärästä riippuen toteutetaan pienryhmätyöskentelynä tai luentoina ja harjoituksina. Omakohtainen harjoittelu kuuluu oleellisesti kurssiin.

Opetuskieli

suomi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi A9 tutkimusprojektiopintojen rinnalla. Kurssin voi suorittaa myös osana maisteriopintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tiedon tallennus ja haku (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos