x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA34 Tiedonhaun kieliteknologia 3–4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
professori (tiedon tallennus ja haku)

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnaisjakso.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää tiedonhaun lingvistisiin ilmiöihin ja johdattaa kieliteknologian sovelluksiin tiedonhaussa.

Sisältö

Kielen tarkastelun tasot: leksikko, morfologia, syntaksi, semantiikka, diskurssi, monikielisyys. Luonnollista kieltä käsittelevät tietokonesovellukset ja niiden ongelmat. Kieliteknologian sovellukset tiedonhaussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely

luennot (14 t), verkkomateriaali, harjoitukset (10 t) tai verkkoharjoitukset.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa pelkästään verkkoaineiston avulla (opetusmateriaali ja harjoitukset), jolloin kurssin opintopistemäärä on 3. Jos osallistuu viikkoharjoituksiin kontaktiopetuksena, kurssin opintopistemäärä on 4.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tiedon tallennus ja haku (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos