x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA32 Tiedonhaun menetelmät 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
professori (tiedon tallennus ja haku)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnaisjakso

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa yleiskuvan tekstidokumenttien ja -tietokantojen rakenteesta, tiedonhakumalleista, tiedonhaun evaluoinnista ja tutkimuksen suuntauksista; syventää Tiedonhaun perusteissa (INFOP3) opiskeltujen käsitteiden ymmärtämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida eri tiedonhakumenetelmiä ja niiden soveltuvuutta eri konteksteissa.

Sisältö

Tiedonhaun tutkimus; luonnollisen kielen käsittelyn perusmenetelmät; täsmäytysmenetelmät; kyselykielet ja käyttöliittymät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

luennot (21 t), harjoitukset (12 t).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

luentojen kertauskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tiedon tallennus ja haku (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos