x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA55 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 6 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (digitaalinen asianhallinta)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnaisjakso

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija tuntee asiakirjahallinnan suunnittelun välineet sekä arkistonmuodostuksen, arkistojen järjestämisen, luetteloinnin ja kuvailun periaatteet.

Sisältö

Asiakirjahallinnan suunnittelu ja elinkaarivaiheet, tehtäväluokittelu, arkistonmuodostuksen periaatteet, rekisteröinti ja metatiedon tuottaminen, arkistointiperusteet, asiakirjasarjat, asiakirja-aineiston kuvailu, kuvailuperiaatteet ja -käytännöt.

Toteutustavat

Verkkokurssi ja harjoituksia

Vaadittavat opintosuoritukset

Verkkokurssin harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Sama kuin Arkistonhallinnan maisteriohjelman verkkokurssi AHAS003

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tieto- ja asiakirjahallinto (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos