x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOA61 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
INFOP6 Tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot. INFOP51 Tiedon organisoinnin ja kuvailumenetelmien perusteet.

Yleiskuvaus

Aineopintojen valinnaisjakso.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleisnäkemyksen tarjolla olevista tietoresursseista niiden tuotannosta ja markkinoista sekä siitä miten tiedon välitysorganisaatiot saattavat ne sidosryhmien käyttöön.

Sisältö

Tietoresurssien tuotannon yhteiskunnallinen merkitys, tuotanto-organisaatiot, -mekanismit, markkinat, tietotuotteiden tuotteistaminen ja tietotuotteiden välitysorganisaatiot. Kokoelman käsite. Aineistojen valinta ja hallinta. Kokoelmien ja palveluiden arvioinnin menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

(laajuus n. 10 s.) luentojen ja oheislukemiston pohjalta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Wilen & Kortelainen: Kirjastokokoelmien kehittäminen ja arvioinnin perusteet. Yliopistopaino, 2007

Artikkeleita lukulistalta.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos