x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INFOS12 Tiedonhaun matemaattiset menetelmät 6 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus
Vastuuhenkilö
Professori (tiedon tallennus ja haku)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositeltavia taustatietoja antavat myös Logiikan peruskurssi, Joukko-opin alkeet ja Predikaattilogiikan semantiikkaa tai vastaavat opinnot.

Yleiskuvaus

Syventävä kurssi tiedonhausta kiinnostuneille. Pakollinen tiedonhaun jatkokoulutuksessa.

Osaamistavoitteet

Perehtyä tiedonhaun indeksointi- ja täsmäytysmenetelmiin ja harjoitella tiedonhaun funktioiden matemaattista määrittelyä. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tiedonhakujärjestelmien toiminnan matemaattisia periaatteita ja ymmärtää
järjestelmien periaatteellisia eroja dokumenttien löytämisessä.

Sisältö

Tiedonhakumallit: Boolen malli ja sumea Boolen malli, vektorimalli, todennäköisyysmallit, kielimallit, sekä muita tiedonhaun malleja. Dokumenttien indeksointi- ja hakumenetelmät kussakin mallissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

harjoitustyö tai korvaava kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

(maisterintutkinnossa)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

korvaavan kirjatentin materiaali:

  1. Rijsbergen, Information retrieval. Butterworths 1979. 2nd ed. Saatavana verkossa: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html;
  2. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, Modern information retrieval. Addison-Wesley Longman 1998. Luvut 1-8;
  3. Korfhage, Information storage and retrieval. Wiley 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos
Tiedon tallennuksen ja haun tutkimus (Informaatiotutkimus)
2009–2010
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos