x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM7 Suomen kielen erityiskysymyksiä 1–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja jostakin ajankohtaisesta suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Luentokurssi tai itsenäinen opiskelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5 tai hyväksymismerkintä. Arviointiperusteista ilmoittaa opintojakson suorituksen vastaanottaja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäiseen opiskeluun liittyvä kirjallisuuslista vahvistetaan vuosittain.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos