x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM9B Tekstintutkimus 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja eri tekstilajeista ja niiden ominaispiirteistä sekä antaa valmiuksia analysoida tekstejä.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan kirjoitettuja ja puhuttuja tekstilajeja sekä analysoidaan niitä eri näkökulmista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opintojakso toteutetaan luentokurssina. Sen voi suorittaa myös itsenäisesti kirjatenttinä, esseenä tai harjoitustyönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5 tai hyväksymismerkintä. Arviointiperusteista ilmoittaa opintojakson suorituksen vastaanottaja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mäntynen ym. (toim.) 2006, Genre - tekstilaji; Heikkinen (toim.) 2005, Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiin; Heikkinen (toim.) 2002, Virkapukuinen kieli; Makkonen-Craig 2005, Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä. Näkökulmia suomen kielen dialogiseen passiiviin; Heikkilä 2006, Kuvan ja tekstin välissä; Pietikäinen & Mäntynen 2009, Kurssi kohti diskurssia.

Lisätietoja

Jos opintojakso suoritetaan itsenäisesti, mainitusta oppimateriaaliluettelosta valitaan soveltuva kirjallisuus opintojakson (2-4 op) laajuuden mukaan. Kirjallisuudesta ja suoritusmuodosta sovitaan oppiaineen vastuulehtorin kanssa.

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos