x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM8B Käännössuomen tutkimus 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja käännösteksteihin liittyvistä piirteistä ja antaa valmiuksia tutkimustyön tekemiseen.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään käännössuomen ja supisuomen eroihin. Opintojakso koostuu luennoista ja sen teemoihin liittyvästä seminaarista, jonka yhteydessä tehdään korpusanalyysi jostakin käännössuomen piirteestä tai muu suomennettuihin teksteihin liittyvä harjoitustyö. Opintojakson voi suorittaa myös itsenäisesti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaihtoehtoiset suoritustavat: kirjatentti, essee tai harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1-5 tai hyväksymismerkintä. Arviointiperusteista ilmoittaa suorituksen vastaanottaja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mauranen & Jantunen (toim.) 2005, Käännössuomeksi. Tutkimuksia suomennosten kielestä; artikkeleita.

Lisätietoja

Jos opintojakso suoritetaan itsenäisesti, mainitusta oppimateriaaliluettelosta valitaan soveltuva kirjallisuus opintojakson (2-4 op) laajuuden mukaan. Kirjallisuudesta ja suoritusmuodosta sovitaan oppiaineen vastuulehtorin kanssa.

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos