x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM7B Luovan kirjoittamisen jatkokurssi 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää peruskurssilla opittuja asioita ja oppia muokkaamaan tekstejä uudelleen.

Sisältö

Kurssilla tuotetaan ja analysoidaan runo- ja proosatekstejä, tutustutaan joihinkin kirjallisuuden alagenreihin ja harjoitellaan tekstien arviointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lehtinen 2003, Sanojen avaruus; Rentola 2002, Kirjoita hyvin; Levola (toim.) 2007, Kirjailijan työmaat.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos