x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM6B Verkkokirjoittaminen 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija verkkoteksteihin ja verkkoon kirjoittamiseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan verkkomateriaalin ja verkkosivujen laatimisen perusperiaatteisiin. Erityishuomion kohteena ovat www-sivustot ja niiden sisällöllinen suunnittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja harjoitustyöhön.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasilta 2002, Verkkokirjoittajan käsikirja; Luukkonen 2004, Tekstiä tekemään! Kirjoittajan opas; verkossa oleva materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos