x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM5 Yritysviestintä 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPM5 Yritysviestintä 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityselämän tilanteisiin liittyviin teksteihin. Kurssin käytyään opiskelija tuntee tavallisimpien yrityselämän tekstien laatimisperiaatteet ja osaa laatia tiettyyn julkaisutilanteeseen sopivan tekstin mallien ja oppaitten avulla.

Sisältö

Kurssilla käsitellään kaupankäyntiin, päätöksentekooon, suhdetoimintaan ja tiedottamiseen liittyviä tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Iisa ym. 2000, Tekstintekijän käsikirja; Kortetjärvi-Nurmi ym. 2008, Yrityksen viestintä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos