x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM3 Asiatekstit 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPM3 Asiatekstit 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjallista ilmaisua. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia kehittää omaa kirjoittamista kurssin jälkeenkin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään asiatekstien laatimiseen, eri tekstilajien konventioihin ja kirjoittamisprosessiin. Kurssilla opiskellaan kirjoitusprosessin vaiheita, itsearviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Alasilta 2000, Näin kirjoitat tehokkaasti; Kotilainen 2003, Parempi lehtijuttu; Suhola ym. 2005, Journalistisen kirjoittamisen perusteet; Svinhufvud 2007, Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos