x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM8 Muita opintoja 1–8 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPM8 Muita opintoja 1–8 op

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa osaamistaan muilla omia opintoja tukevilla opinnoilla.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää muissa oppiaineissa tai muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja, jotka liittyvät suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija esittää opintojakson vastuuopettajalle selvityksen opinnoista, jotka hän haluaa sisällyttää tämän opintojakson yhteyteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä. Arviointi perustuu opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos