x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM9 Työharjoittelu 1–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPM9 Työ- ja tutkimusharjoittelu 1–4 op

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on liittää oppiaineen opinnot työelämässä edellytettyyn osaamiseen.

Sisältö

Opiskelija hankkii työelämäkokemusta suomen kielen asiantuntijuudesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija kirjoittaa työkokemuksestaan lyhyen raportin opintojakson vastuuopettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä raportin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos