x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM10 Ammattimainen tekstintarkistus 1–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen ammattimaiseen tekstintarkistukseen.

Sisältö

Opintojaksossa arvioidaan ja tarkistetaan laajahkoja suomennostekstejä (mahdollisuuksien mukaan) todellisten toimeksiantojen pohjalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Opintojakso järjestetään intensiivikurssina, joka perustuu ohjausluentoon, ryhmätyöskentelyyn ja työskentelyn raportointiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojaksossa tehdystä työstä ja opituista asioista kirjoitetaan raportti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä raportin perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuosi

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos