x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM2 Puhetilanteet 3 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPM2 Puhetilanteet 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjoitella erilaisia puhetilanteita ja arvioida niitä sekä viestin lähettäjän että vastaanottajan kannalta. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista ja vastaanottamista ja pohditaan keinoja kehittää omia puheviestintätaitoja.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan puhe-, keskustelu- ja neuvottelutilanteita sekä tehdään harjoitustyönä puhetilanteen analyysi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aulanko 2004, Rohkeasti puhumaan; Miettinen & Torkki 2008, Neuvotteluvalta.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos