x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPM1B Suomen kielen kehitys ja variaatio 2–4 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Valinnainen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia tunnistaa kielen kehitykseen ja kielelliseen vaihteluun liittyviä piirteitä ja soveltaa tätä tuntemusta eri käännöstehtävissä.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään suomen kielen historiaa, kirjakielen syntyä ja nykysuomen kehityspiirteitä. Siinä tarkastellaan myös kielen alueellista ja tilanteista vaihtelua, puhesuomen vaikutusta kirjoitettuun kieleen ja puhutun kielen illuusion luomista käännökseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Numeerinen 1–5 tai hyväksymismerkintä. Arviointiperusteista ilmoittaa opintojakson suorituksen vastaanottaja.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lehikoinen 2005, Suomea ennen ja nyt; Sorjonen & Raevaara (toim.) 2006, Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä; Lappalainen & Raevaara (toim.) 2009, Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista; Routarinne & Uusi-Hallila (toim.) 2008, Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla; artikkeleita.

Lisätietoja

Jos opintojakso suoritetaan itsenäisesti, mainitusta oppimateriaaliluettelosta valitaan soveltuva kirjallisuus opintojakson (2-4 op) laajuuden mukaan. Kirjallisuudesta ja suoritusmuodosta sovitaan oppiaineen vastuulehtorin kanssa.

Opintojakso on tarkoitettu vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos