x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPK6 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia tieteellisen tekstin lukemiseen, ymmärtämiseen ja kääntämiseen sekä suomenkielisten opinnäytteiden kirjoittamiseen.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan suomenkielistä tieteellistä tekstiä eri näkökulmista ja käydään läpi keskeiset suomenkielisen tieteellisen tekstin konventiot. Kurssilla käsitellään opiskelijoiden tekeillä olevia kandidaatintutkielmia ja tuetaan tutkielmien kirjoitusprosessia. Kurssiin sisältyy yhteisten seminaaritapaamisten ohella henkilökohtaista ohjausta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso sisältää myös itsenäistä työskentelyä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin.

Suositellut suoritusajankohdat

Suoritetaan samaan aikaan kuin pääaineen kandidaatintutkielmaseminaari.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kniivilä ym. 2007, Tiede ja teksti - työkaluja tieteelliseen kirjoittamiseen; Kinnunen & Löytty (toim.) 2002, Tieteellinen kirjoittaminen.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoilla. Opintojakso ei ole pakollinen sivuaineopiskelijoille, sillä he eivät tee kandidaatintutkielmaa käännöstieteestä. Tämän opintojakson sijaan sivuaineopiskelijat voivat sopia muusta 2 op:n laajuisesta suorituksesta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos