x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPK2B Tekstinhuolto 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
TRSUPK2B Tekstinhuolto 2 op

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy kielioppaita, sanakirjoja ja sähköisiä aineistoja hyväksi käyttäen muokkaamaan ja stilisoimaan suomenkielisiä tekstejä, muun muassa käännöksiä. Tavoitteena on myös kerrata keskeisiä kielenhuollon päämääriä ja periaatteita.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan opiskelijoiden tekemiä tai tekeillä olevia suomennoksia suomenkielisen lukijan näkökulmasta. Suomennokset muokataan ja viimeistellään saadun palautteen perusteella. Kurssilla pohditaan vieraiden vaikutteiden merkitystä kielen kehityksessä ja kehittämisessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opintojakson voi suorittaa seminaarimuotoisessa opetuksessa tai itsenäisenä harjoitustyönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tehtäviin tai harjoitustyöhön.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Piehl & Vihonen 2006, Käännetäänkö tekstisi, tulkataanko puheenvuorosi; Jantunen 2004, Suomennosten kieliasu puntarissa; Kielikellon artikkeleita.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos