x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSUPK0 Suomi kääntäjän työkielenä 2 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)

Yleiskuvaus

Pakollinen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on orientoida ja aktivoida opiskelija suomen kielen järjestelmälliseen havainnointiin ja opiskeluun. Tavoitteena on myös antaa perustietoa suomen kielen rakenteesta, variaatiosta ja kielenhuollosta sekä käännössuomesta.

Sisältö

Kurssilla ja opintojaksoon liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään suomen kielen rakennetta, variaatiota ja kielenhuoltoa kääntämisen näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan suomen kielen tärkeimpiin oppaisiin ja lähdeaineistoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luentokurssin vaihtoehtona on kirjallisuuteen perustuva tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssiin sisältyy ennakkoluettavaa ja oppimistehtäviä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksymismerkintä oppimispäiväkirjan perusteella.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita (lista ilmoitetaan opetuksen yhteydessä).

Lisätietoja

Osallistumisoikeus vain monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Suomi A-työkielenä (Käännöstiede (suomi))
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos