x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS33 Venäjän kieli Venäjän ulkopuolella 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän kielen historiaa ja erityispiirteitä Venäjän ulkopuolella.

Sisältö

Tutustutaan venäjän kielen muutoksiin ja trendeihin, miten muut kielet vaikuttavat venäjään.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Zemskaja, E.A. (red.), Jazyk russkogo zarubežja. s. 35-70, 341-395.
Protassova, E., Fennorossy: žizn' i upotreblenie jazyka. 2004. s. 10-50.
Russkojazyčnyj čelovek v inojazyčnom okruženii. 2004. (s-osoite: http://www.slav.helsinki.fi/publications/sh/sh24/sh 24 mustajoki-protassova.pdf) (artikkelit: Zemskaja, E.A., Polinskaja, M.S., Altynbekova, O.B., Najdich, L.E., Avina, N.Ju., Ringblom, N.).

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Muita valinnaisia venäjän kielen kursseja (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos