x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS31 Kielimaantuntemus ja kulttuuri venäjän kielen opetuksessa 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Tuntea kielenopetuksen ja kulttuurisen kontekstin suhteet.

Sisältö

Venäjän kulttuuriin, arkielämän erityispiirteisiin ja ihmisten käyttäytymismalleihin tutustuminen kielen kautta (erityisesti sanasto ja fraasit).

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laihiala-Kankainen, S. – Lysakova, I. P. – Rasčetina, S. A. (toim.), Perspektiivejä: kulttuuri, kieli ja koulutus. 1999. s. 78-23, 176-195.
Vereščagin, E. M. – Kostomarov, V. G., Jazyk i kul'tura. 1990.
Laihiala-Kankainen, S. – Rasčetina, S. A. (red.), Jazykovye kontakty. 1997. s. 7-23.
Wierzbicka, A., Jazyk, kul'tura, poznanie. 1996.
Maslova, V.A.
, Lingvokul'turologija. 2001.
Jazyk i ėtničeskij mentalitet. Sbornik naučnyh trudov. 1995. (artikkelit: Tarlanov, V.Z., Savel'eva, L.V., Hajrov, Sh.)

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos