x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS29 Soveltava kielitiede ja kielenopetus 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Tuntea soveltavan kielitieteen menetelmät ja osata käyttää niitä kielenopetuksessa.

Sisältö

Kontrastiivisen tutkimuksen menetelmät, oppilaan kielentutkimus: virheanalyysi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sajavaara, K. (toim.), Soveltava kielitiede. 1980.
Jarceva, V., Sopostavitel´naja lingvistika i obučenie nerodnomu jazyku. 1987.
Sajavaara, K. (toim.), Kielenoppimisen kysymyksiä. Kontrastiivinen kielentutkimus ja virheanalyysi. 1999. s. 103-128.
Jusupov,G., Problemy sopostavitel'noj lingvistiki. 1980.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos