x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS10 Venäjän kirjakielen historia 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän kirjakielen muotoutumisen eri vaiheet.

Sisältö

Perehdytään kirjakielen kehitykseen erityisesti tyylien näkökulmasta tarkastelemalla kirjakielen kehitystä 1000-luvulta 1900-luvun alkuun asti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kovalevskaja, E.G., Istorija russkogo literaturnogo jazyka. 1992.

Lisäkirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kielen historia (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos