x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS8 Muinaisvenäjä 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S108 Muinaisvenäjä 3–4 op

Osaamistavoitteet

Omaksua teoreettiset perustiedot venäjän kielen rakenteen historiallisesta kehityksestä.

Sisältö

Perehdytään muinaisvenäjän äänne- ja muoto-oppiin ja syntaksin erityispiirteisiin teoreettisesti ja analysoimalla muinaisvenäläisiä tekstejä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bukatevič, N. I. – Savickaja, S. A. – Usačeva, L. Ja., Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. 1974. tai
Vlasto, A.P., Linguistic History of Russia to the end of the eighteenth century. 1988. s. 1-187. tai
Rusinov, N.D., Drevnerusskij jazyk. 1977.
Ja lisäksi:
Nuorluoto, J., Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia taustoja, kielellisiä valintoja. 2003. s. 1-58.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Venäjän kielen historia (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos