x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS19 1900-luvun venäjän kielen muutoksia 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän kielen muutokset 1900-luvulla.

Sisältö

Venäjän kielessä neuvostokaudella sekä 1900-luvun lopulla tapahtuneet muutosprosessit.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Zemskaja, E.A. (red.), Russkij jazyk konca XX stoletija (1985-1995). 1996. s. 32-66, 90-161.
Comrie, B. - Stone, G. - Polinsky, M., The Russian Language in the Twentieth Century. 1996.
Ryazanova-Clarke, L. - Wade, T., The Russian Language Today. 1999.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos