x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SLAFS18 Sosiolingvistiikka 3–4 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja kulttuuri
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Opetussuunnitelma 2007 – 2009
S118 Sosiolingvistiikka 3–4 op

Osaamistavoitteet

Tuntea venäjän kielen sosiaaliset rakenteet ja kielellinen variaatio.

Sisältö

Puhutun venäjän erityispiirteet. Kieliaineiston analyysi teorian pohjalta.

Opetuskieli

venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Zemskaja, E.A., Russkaja razgovornaja reč´: lingvističeskij analiz i problemy obučenija. 1989.
Vahtin, N.B. - Golovko, E., Sociolingvistika i sociologija jazyka. 2004.
Belikov, V.I. - Krysin, L.P., Sociolingvistika. 2001. s. 9-115.

Tenttikirjallisuudesta sovitaan opettajan kanssa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Nykyvenäjä (Venäjän kieli ja kulttuuri)
2010–2011
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli- ja käännöstieteiden laitos